Kanteleliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 27. huhtikuuta 2024 kello 16.00 alkaen. Kevätkokous järjestetään Kanteleliitto ry:n toimistolla osoitteessa Hämeentie 34 D 00530 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etänä Windows Teams-ohjelmiston välityksellä (osallistumislinkki lähetään ilmoittautuneille).

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä kohdassa 4 hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen 5 §:n & 9 §:n muuttamisesta.

Ilmoitathan osallistumisestasi kokoukseen ke 24.4.2024 klo. 16.00 mennessä osoitteeseen sanni.virta@kantele.net / juha.ollikainen@kantele.net. Ilmoitathan, osallistutko kokoukseen lähikokouksena vai etänä.

*************

7 § KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Käsitellään hallituksen laatima edellisvuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

2 Esitetään päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto.

3 Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

4 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

********

4. Muut asiat:

Kanteleliitto ry:n hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen 5 ja 9  §:n muuttamisesta, jotka toteutuessaan astuisivat voimaan 1.1.2025.

Kanteleliitto ry:n hallitus on 4.11.2023 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää yhdistyksen kevätkokoukselle sääntöjen 5 ja 9 §:n päivittämistä:

Pykälän 5 § muutos

Nykyiset säännöt:

5 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka liiton kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan seuraavan kuun alusta, kun eroilmoitus on tehty. Mikäli jäsen eroaa kesken vuoden, ei jo maksettuja jäsenmaksuja palauteta.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta yhden kuukauden kuluttua jäsenmaksulaskun erääntymisestä lukien.

Jäsen voidaan erottaa liitosta:

1 Jos hän ei täytä sääntöjen jäsenille määräämiä velvollisuuksia

2 Jos hän on aikaansaanut huomattavaa vahinkoa liitolle tai ilmeisesti toiminut vastoin liiton tarkoitusperiä

3 Jos hän on esiintynyt liiton arvoa alentavasti.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus joko omasta aloitteestaan tai jos 1/10 liiton jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Erotettu jäsen voi päätöksestä tiedon saatuaan 14 päivän kuluessa, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta valittaa liiton kokoukselle, jättämällä valituksen kirjallisesti hallitukselle.

Hallituksen ehdotus kevätkokoukselle 2024 sääntöjen 5 $:n uudeksi sisällöksi: 

5 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistykselle. Ero astuu voimaan seuraavan kuun alusta, kun eroilmoitus on tehty. Mikäli jäsen eroaa kesken vuoden, ei jo maksettuja jäsenmaksuja palauteta.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta yhden kuukauden kuluttua jäsenmaksulaskun erääntymisestä lukien.

Jäsen voidaan erottaa liitosta:

1 Jos hän ei täytä sääntöjen jäsenille määräämiä velvollisuuksia

2 Jos hän on aikaansaanut huomattavaa vahinkoa liitolle tai ilmeisesti toiminut vastoin liiton tarkoitusperiä

3 Jos hän on esiintynyt liiton arvoa alentavasti.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus joko omasta aloitteestaan tai jos 1/10 liiton jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Erotettu jäsen voi päätöksestä tiedon saatuaan 14 päivän kuluessa, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta valittaa liiton kokoukselle, jättämällä valituksen kirjallisesti hallitukselle.

Jäsenen erottamispäätös on mainittava kokouskutsussa.

Pykälän 9 § muutos

Nykyiset säännöt:

9 § HALLITUS

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10–14 jäsentä. Hallitus tulee valita mahdollisimman tasapuolisesti eri intressiryhmät huomioon ottaen.  

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on puolet

vuosittain erovuorossa, ensi kerran arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Puheenjohtajan valitsee syyskokous vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan 2 varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan

tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai

varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä on läsnä.

Hallitus edustaa liittoa ja hoitaa sen asioita. Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1. Valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat.

2. Toteuttaa liiton kokousten päätökset.

3. Ottaa itselleen sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrittää heidän tehtävänsä.

4. Asettaa tarvittaessa erityistoimikuntia, joiden kokoonpanon ja tehtävät se määrittelee.

5. Pitää liiton jäsenluetteloa.

6. Tehdä esitykset kunniajäsenistä.

7. Päättää liiton ansiomerkeistä ja huomionosoituksista.

8. Päättää stipendien ja apurahojen myöntämisestä liiton tarkoitusta vastaavan toiminnan

tukemiseksi.

Hallituksen ehdotus kevätkokoukselle 2024 sääntöjen 9 $:n uudeksi sisällöksi:

9 § HALLITUS

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallitus tulee valita mahdollisimman tasapuolisesti eri intressiryhmät huomioon ottaen.  

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on puolet

vuosittain erovuorossa, ensi kerran arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Puheenjohtajan valitsee syyskokous vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan 2 varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan

tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai

varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä on läsnä.

Hallitus edustaa liittoa ja hoitaa sen asioita. Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1. Valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat.

2. Toteuttaa liiton kokousten päätökset.

3. Ottaa itselleen sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrittää heidän tehtävänsä.

4. Asettaa tarvittaessa erityistoimikuntia, joiden kokoonpanon ja tehtävät se määrittelee.

5. Pitää liiton jäsenluetteloa.

6. Tehdä esitykset kunniajäsenistä.

7. Päättää liiton ansiomerkeistä ja huomionosoituksista.

8. Päättää stipendien ja apurahojen myöntämisestä liiton tarkoitusta vastaavan toiminnan

tukemiseksi.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309