Hedi Viisman taiteellinen jatkotutkinto

Kromaattinen kantele mahdollisuuksien pelikenttänä: käsikirja säveltäjille


Lectio praecursoria 

 

Taiteellisen tohtorintutkintoni aiheena on kromaattisen kanteleen soittotekniikan tutkiminen 

ja kehittäminen. Soittotekniikan kehittämiseen olen pyrkinyt laajentamalla soittoteknistä 

repertuaaria, sovittamalla ohjelmistoa sekä tilaamalla uusia teoksia säveltäjiltä. 

Tutkimukseni perustuu laajalti omaan keholliseen kokemukseeni ja tietooni. 

Johtopäätösteni sanallistaminen on ollut yksi keskeinen tavoite tässä tutkimuksessa. 

Syy tutkinnon suorittamiseen on ollut myös omien ja soittimen äärirajojen kokeilu. Olen 

opetellut tutkinnon myötä soittamaan teoksia, joita en olisi koskaan opetellut, ellei 

opiskeluympäristö olisi tarjonnut siihen minulle aikaa, mahdollisuuksia sekä tarvetta. 

 

Kanteleella on aina ollut iso rooli elämässäni. Suhde soittimeen ja soittamiseen on hyvin 

henkilökohtainen ja se on ollut jotain, mihin minua ei ole koskaan pakotettu. Perheeni 

ainoana muusikkona minua ei ole edes lapsena pakotettu harjoittelemaan. Kanteleen 

soittaminen ja siinä aina parempaan pyrkiminen on siis kummunnut sisältäpäin. Koen 

myös hyvin voimakasta pakkoa todistaa soittimen arvoa musiikkielämässä. Saan 

palkintoni uusista teoksista, joita soittimelle on sävelletty sekä jokaisesta uudesta 

sovituksesta, joka auttaa laajentamaan omaa soittoteknistä osaamistani ja soittimen 

ohjelmistoa. Minua motivoivat parhaiten asiat, joita ei ole kanteleella aikaisemmin soitettu 

sekä lukuisat uudentyyppisiin ratkaisuihin liittyvät haasteet. Mikään ei saa minua 

raivokkaammin liikkeelle kuin epäily, että en pystyisi johonkin tai että jotain ei olisi 

mahdollista soittaa kanteleella. Otan haasteet innokkaana vastaan ja olen vahvasti sitä 

mieltä, että rajoitukset eivät ole soittimessa vaan soittajissa, itsessäni mukaan lukien. 

Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää kurottamista kohti tähtiä. 

 

Kromaattisen kanteleen perussoittotekniikka, jota aloittelijat opiskelevat on ns. 

nostonäppäily. Siinä näppäillään sormella kieltä alhaalta ylöspäin tulevalla liikkeellä, jolloin 

sormi koukistuu. Soittimessa kielet asettuvat kahteen tasoon, jolloin diatoniset sävelet ovat 

ylempänä soittimen oikeassa reunassa ja laskeutuvat alas soittimen vasempaan reunaan, 

samalla kun kromaattiset sävelet ovat ylempänä soittimen vasemmassa reunassa ja 

laskeutuvat alas soittimen oikealle puolelle. Näin olleen suunnilleen soittimen 

keskikohdalla on kromaattinen sävelasteikko samalla tasolla. Konserttikanteleen 

ensisijainen soittotekniikka on liukunäppäily. Siinä sormi liukuu yhdeltä kieleltä ylös tai 

alaspäin ja pysähtyy seuraavalle kielelle. Se on hyvin luonteva ja ergonominen tapa liikkua 

kieleltä seuraavaan. 

 

Kromaattisen kanteleen ja konserttikanteleen perussoittotekniikat siis eroavat toisistaan 

todennäköisesti johtuen erilaisista kielten asettelusta soittimilla. Toki, konserttikanteleessa 

käytetään joskus tarvittaessa myös nostonäppäilyä. Liukunäppäilyä käytetään 

kromaattisessa kanteleessa harvemmin, johtuen soittimen kromaattisuudesta. Siinä ei 

pysty liukumaan esimerkiksi fis-säveleeltä e-sävelelle, koska välissä on f-sävel. Kun aloitin 

maisterinopinnot Sibelius-Akatemiassa vuonna 2000, huomasin vuosien mittaan, että 

liukunäppäilystä tuli tärkeä osa omaa soittotekniikkaani aina kun mahdollista. Esimerkiksi 

käytin sitä f-säveleltä e-sävelelle siirtyessä. Liukunäppäilyä käyttäessä pystyy soittamaan 

huomattavasti nopeammin verrattuna nostonäppäilyyn. Huomasin kuitenkin vasta 

hiljattain, että jossain vaiheessa olin lopettanut liikkumisen yhdestä soittotekniikasta 

toiseen. Kahden tekniikan välimaastosta oli tullut minun perustekniikkani. Pitkän 

pohdinnan jälkeen olen päättänyt nimetä sen lyöntinäppäilyksi. Sormen liike-energia lähtee 

ilmasta kieltä kohti ja lyönnin voimakkuudella sekä nopeudella säädetään kielen värähtelyn 

vaihtelut. Lyönnin suuntana on vinosti kieltä kohti hieman koukussa olevalla sormella 

ylhäältä alaspäin tähtäävä sormen liike. Sormen fyysisen liikkeen minimointi ja sormen 

kosketuksen kontrollointi edellä mainitulla tavalla mahdollistavat vieläkin nopeamman 

soittotavan. 

 

Kromaattinen kantele on kehitetty vuonna 1953. Sen kehitti valgamaalainen Väinö Maala, 

Etelä-Virosta. Ensimmäinen kromaattisen kanteleen soittaja ja opettaja oli minun 

ensimmäinen opettajani Els Roode. Miten lähestyä soitinta, jota ei ole aiemmin ollut 

olemassa? Soitinta, jolla ei ole ollut opettajia, ohjelmistoa, oppikirjoista puhumattakaan. 

Els Roode lähti etsimään muille soittimille kirjoitettua repertuaaria, jota pystyisi soittamaan 

uudella soittimella. Monet hänen oppilaistaan, minä mukaan lukien, ovat kasvaneet 

soittamalla esimerkiksi 1800-luvun säveltäjä, pedagogi ja pianisti Carl Czernyn 

pianonsoiton opiskeluun tarkoitettua etydikirjaa. Soittimelle sovittaminen ja uuden 

ohjelmiston löytäminen kuuluvat edelleen kromaattisen kanteleen opettajien 

perusosaamiseen. Mistä kukin lähtee sopivaa ohjelmistoa etsimään, perustuu jokaisen 

opettajan omiin musiikkimieltymyksiin. Pidän kovasti impressionistisesta kuvataiteesta 

sekä impressionistisista säveltäjistä Claude Debussystä ja Maurice Ravelista. Kanteleen 

erityisen pitkä sointi tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia sointivärien sekoittamiseen ja 

harmonioiden vaihdoksien pehmentämiseen. 

 

Samalla tavalla impressionistisessa kuvataiteessa ei ole selviä rajoja värien vaihtumisen 

välillä, vaan värit ovat sulautuneet toisiinsa. Lähdin sovittamaan Claude Debussyn 

pianosarjaa, jonka nimi on Suite Bergamasque. Olen kirjallisessa työssäni kirjoittanut sen 

sovittamisesta kanteleelle esimerkkinä säveltäjille siitä, mitkä asiat ovat helposti tai 

toisaalta hankalasti toteutettavissa kromaattisella kanteleella. 

Kanteleen ääni ei ole kovin voimakas. Dynaamisia ja äänenvärin vaihteluita löytyy 

soittimesta kuitenkin runsaasti. Skaalan hiljaisempaan päähän voidaan kanteleella edetä 

melkein loputtomiin, jopa niin pitkälle, että ei voi enää olla varma, soiko kantele ollenkaan 

vai soiko se vain omassa päässä. Herkän dynaamisten mahdollisuuksiensa puolesta 

kantele soveltuu hyvin myös polyfonisen musiikin soittamiseen. Mahdollisuus värittää 

jokainen ääni omalla tavallaan, tarjoaa moniäänisen tekstuurin toteuttamiseen erinomaiset 

lähtökohdat. Ja juuri polyfonisen tekstuurin soittaminen monipuolistaa ja kehittää soittajan 

sammutustekniikkaa. J. S. Bachin sekä G. F. Händelin musiikki on ollut osa ohjelmistoani 

aivan soittamiseni alusta saakka. Bachin kaksiääniset inventiot tai Händelin menuetit 

soveltuvat hienosti joskus jopa perustason soittajille. 

Bachin Goldberg-muunnelmat, teema ja 30 variaatiota, voidaan laskea säveltäjän yhdeksi 

merkkiteokseksi. Teos on soittoteknisesti hyvin haastava vaikkakin samalla musiikillisesti 

erittäin palkitseva. Teoksen kaikki variaatiot kanteleella toteutettuna eivät ole välttämättä 

ihanteellisia versioita originaalista, mutta pidän niitä oleellisena osana tätä 

tutkimusmatkaa. Näen teoksen sovittamisen arvon siinä, että kun pyrkii ottamaan haltuun 

kappaleen esittämiseen tarvittavan teknisen taituruuden, voi tällaista kokemusta ja teknistä 

hallintaa soveltaa tulevaisuudessa kanteleelle sävelletyssä musiikissa. Halusin opetella ja 

soittaa koko teoksen myös siitä syystä, ettei kanteleelle kerta kaikkiaan ole vielä sävelletty 

tunnin mittaista sooloteosta. Jo tämä sellaisenaan on haaste, joka jokaisen 

ammattisoittajan on kohdattava. Keskittymisen vaatimukset ja fyysinen jaksaminen 

tällaisessa teoksessa ovat aivan eri tasolla kuin vaikka kolmen tunnin taustamusiikin 

soittaminen ravintolassa tai kuuden tunnin harjoitteleminen luokassa. Kanteleen 

kansanmusiikkisoitin- taustasta johtuen koen, että soittimen soittotekniikka on myös 

kehittynyt hyvin pitkälti melodia ja säestys pohjalta. Näin ollen melodiaa soittava käsi 

kehittyy huomattavasti taitavammaksi, kuin säestyskäsi. Goldberg-muunnelmat on alun 

perin sävelletty kaksisormioiselle cembalolle, jolloin variaatioissa eri melodialinjoja 

soittavat kädet ja niille kohdistuvat tekniset vaatimukset ovat samat. Usein melodialinjat 

vaihtuvat myös saumattomasti eri rekistereiden välillä, jolloin kantelemusiikissa 

ylärekisterissä soittamaan tottunut käsi joutuukin tekemään tilaa ns. ”säestyskädelle”. Näin 

monenlaisia soittoteknisiä haasteita en ole löytänyt mistään muusta yksittäisestä 

teoksesta. 

 

Tutkinnon yhtenä tukipilarina on ollut yhteistyö säveltäjien kanssa. Viiden konsertin 

kokonaisuus sisälsi uusia tilausteoksia kuudelta säveltäjältä. Tavoitteena oli pyytää uutta 

musiikkia mahdollisimman erilaisilta säveltäjiltä sekä yhteistyössä heidän kanssaan 

kehittää kanteleella soittotapoja, joita ei ole aikaisemmin käytetty. Koen, että melko 

helposti voi itse soittajana tulla myös sokeaksi erilaisille äänentuottotavoille, jolloin 

säveltäjä ”ulkopuolisena” voi löytää uusia raikkaita lähestymistapoja kanteleen soittoon. 

Kanteleen kaunis, pyöreä ja kumea äänenlaatu, johon yleensä pyritään, ei poissuljekaan 

vaihtoehtoa soittaa sillä tarkoituksellisesti rumaa ääntä, kuten Maria Kallionpään teos Run 

todistaa. Voimakas, raaka ja välillä särkyvä ääni tuottaa huomattavasti erilaisen 

äänimaiseman. 

Robert Rival taas käyttää hyväksi mm. kanteleen resonanssia ja saavuttaa nopeilla 

toistuvilla sävelkuvioilla hienoja äänimassoja, jolloin kanteleen äänenvahvuus nostetaan 

soittimen äärirajoille. Rivalin teos Ten Miniatures on hieno esimerkki myös hänelle 

esitetystä toiveestani koskien mahdollisuutta käyttää osa teoksesta opetuksellisessa 

tarkoituksessa. Jotkut osat teoksesta (esimerkiksi numerot 1, 3 ja 6) ovatkin teknisesti 

soveltuvia myös keskitason soittajille. Alex Freeman löytää soittimesta hienoja 

perkussiivisia ominaisuuksia ja Ilari Kaila leikkii kromaattisuuden antamilla 

mahdollisuuksilla. Pisin yhteistyö minulla on ollut säveltäjä Matthew Whittallin kanssa. 

Häneltä on ilmestynyt ensimmäinen kantelekappale vuonna 2002 (The Snow Watcher, 

soolokanteleelle) ja viimeinen vuonna 2018. Siihen väliin on mahtunut monia teoksia 

kanteleelle eri kokoonpanoissa. Yhdessä olemme löytäneet erilaisia tapoja soittaa 

moniäänisiä huiluääniä sekä monia korukuvioita, joissa yhdistellään soittotekniikoita 

sormilla näppäilleen ja liu’uttaen. Whittallin viimeisessä teoksessa Five Windows on Winter 

kanteleelle ja jousiorkesterille korostui erityisesti yhteissoittoon vaikuttavia balanssiasioita. 

Esimerkiksi kanteleen kirkas ylärekisteri kantaa paremmin, kun siihen lisätään 

oktaavivahvistusta. Se taas antoi minulle soittajana haasteen löytää tapoja, miten 

oktaavisoittoa voi sujuvasti toteuttaa nopeissa tempoissa. Kantelekonsertto sai 

kantaesityksen viimeisessä jatko-tutkintokonsertissani, joulukuussa 2018. Orkesterissa 

soittivat: Maria Puusaari, Juha-Pekka Koivisto, Kaidi Ugandi, Liisa Rantala, Pasi 

Eerikäinen, Isa Halme, Sebastian Silén, Barbora Hilpo, Laura Vilagi, Joasia Cieslak, Lumi 

Mannermaa ja Tarmo Anttila. Orkesteria johti professori ja kapellimestari Nils 

Schweckendiek. 

 

Vaikka kromaattinen kantele on nimensä arvon mukaisesti kromaattinen, keskittyy tähän 

saakka iso osa kanteleelle sävelletystä musiikista sen kauniiseen ääneen. Ymmärrän toki 

kanteleen äänen viehättävyyden ja vaikeuden ohittaa se ominaisuus säveltäjänä. Tästä 

johtuen soittajat eivät kuitenkaan totu käyttämään soittimen kaikkia mahdollisuuksia. Usein 

olen huomannut oppilaiden kauhistuvan, jos eteen tulee kappale sävellajissa, jonka 

etumerkinnässä on enemmän kuin kolme ylennystä tai alennusta. Tämän tutkinnon kautta 

olen työntänyt paitsi itseäni myös oppilaitani tuolle epämukavuusalueelle ja yrittänyt 

aktiivisesti löytää hyvin kromaattista musiikkia kanteleella soitettavaksi. Olen myös 

pyytänyt säveltäjiä, onnistuneesti, tähän tutkintoon sisältyvissä tilaustöissä tuomaan esiin 

soittimen kromaattisuutta. 

 

Aloitin taiteellisessa tohtoriohjelmassa kymmenen vuotta sitten. Tässä ajassa olen 

muuttunut melko paljon sekä ihmisenä että taiteilijana. Syy tutkinnon suorittamiseen ei ole 

kuitenkaan muuttunut ja olen saavuttanut itselleni asettamat tavoitteet. Kromaattisen 

kanteleen repertuaari on laajentunut tutkinnon myötä kuudella uudella teoksella sekä 

lukuisilla sovituksilla. Uskon, että tämän musiikin esittäminen jatkaa tavoitteeni ruokkimista 

ja innostaa säveltäjiä kirjoittamaan kanteleelle lisää. Soittotekniikan kehityksestä voisin 

todeta, että soittimen mahdollisuudet eivät ole vielä tulleet vastaan. Aina kun olen 

saavuttanut oman osaamisen äärirajan, olen pian huomannut, että se raja liikkuu taas 

hieman kauemmas. Jokin todella haastava tekninen toteutus ei olekaan yhtäkkiä niin 

hankala, kun uusi soittotapa on otettu haltuun. Toivon, että jatkuvan kehittämisen haaste 

pätee myös kirjallisen työni suhteen. Todennäköisesti ja jopa toivottavasti sitä joutuu 

päivittämään liittyen soittoteknisiin tasoihin. Opettajana ja soittajana pyrin myös 

tulevaisuudessa innostamaan ihmisiä ajattelemaan, että ”vain taivas on rajana”.

 

Teksti: Hedi Viisma

Kuva: Harri Anttila

 

Koko työn voit lukea täältä:https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299446

 

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309