Etenkin konserttikantelisteja kaivataan osallistujiksi Sommelon viidennelle kansainväliselle kantelekurssille 26.-30.6.2012!

Lue lisätietoja mahtavasta kurssista täältä: http://www.runolaulu.fi/2012/index.php?option=com_seminar&Itemid=2&lang=en

Ole nopea!

Especially concert kantele players are needed to attend the 5th International Kantele Course 26.-30.6.2012!

More info about this great course in here: http://www.runolaulu.fi/2012/index.php?option=com_seminar&Itemid=2&lang=en

Be fast!