Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Kanteleliitto ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kanteleliitto ry, Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Toiminnanjohtaja, p. 050 – 564 5957, mail(a)kantele.net

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus

  • Jäsenmaksujen laskutus
  • Kantele-lehden laskutus ja postitus
  • Jäsenviestintä: jäsenlehti ja -kirjeet sekä sähköiset tiedotteet sen salliville
  • Tilastolliset tarkoitukset

Kuvaus rekisteröidyistä

Kanteleliitto ry:n hallituksen hyväksymät jäsenet.

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot

  • Nimi
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Syntymävuosi
  • Maksutiedot

Jäsentietojen luovuttaminen

Tarvittaessa jäsenpalvelujen tarjoajille palvelujen toimittamiseksi tarpeelliset tiedot.

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot.

Tiedon korjaaminen

Henkilörekisterilain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Tiedon korjaamiseksi asianomaisten tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.