Kanteleliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 20. huhtikuuta 2022 kello 17.00 alkaen. Kevätkokous toteutetaan ensisijaisesti Microsoft Teams-etäkokouksena.

Liiton Hämeentien toimistolle (Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki) otetaan kokousta paikanpäälle seuraamaan maksimissaan 8 osallistujaa .

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat  sekä kohdassa 4 hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen 6 §:n muuttamisesta.

Ilmoita etäosallistumisestasi (Windows Teams) kokoukseen su. 17.4.2022 klo. 21.00 mennessä osoitteeseen juha.ollikainen@kantele.net. Lähetän kaikille ilmoittautuneille kokoukseen liittymiseen tarvittavan Teams-linkin.

Ilmoita osallistumisestasi kokoukseen Helsingissä (osoitteessa Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki) su. 17.4.2022 klo. 21.00 mennessä osoitteeseen juha.ollikainen@kantele.net.

***********

7 § KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Käsitellään hallituksen laatima edellisvuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
  2. Esitetään päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto.
  3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
  4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

************

Kanteleliitto ry:n hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen 6 §:n muuttamisesta:

Kanteleliitto ry:n hallitus on 20.2.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää yhdistyksen kokoukselle sääntöjen 6 §:n päivittämistä niin, että jatkossa yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset voidaan toteuttaa myöskin etäyhteyksin. Hallituksen ehdotus uudeksi sääntöjen 6 § on alla (muutos aikaisempaan on esitetty punaisella) :

6 §:

Liiton varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen kokous (syys / kevät) voidaan toteuttaa tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla myös ns. etäkokouksena.

Äänioikeus liiton kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kannattajajäsenellä, kunniajäsenellä ja perhejäsenellä.

Liiton kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenenä olevan oikeushenkilön edustajalla on oltava äänioikeuteen oikeuttava valtakirja.

Varsinainen, kannattaja-, kunnia- ja perhejäsen voi valtakirjalla edustaa vain yhtä poissaolevaa liiton jäsentä.

Liiton kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen kutsusta.

Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus, jos se katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään 1/10 liiton jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Kokoukset kutsutaan koolle jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai postitse lähetetyllä kirjallisella kokouskutsulla tai julkaisemalla kutsu liiton muissa jäsenjulkaisuissa.

Jäsenen, joka haluaa tietyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kokouksen päätöksellä voidaan kuitenkin kiireellisenä ottaa käsiteltäväksi kysymys, jota ei ole esitetty hallitukselle edellä mainitussa järjestyksessä, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309