Kanteleensoiton opettajat ry:n kevätpäivien osallistujia. Kristiina Junttu sinisessä asussaan kanteleväen keskellä.

Kanteleensoiton opettajat ry:n kevätpäivät järjestettiin 26.–27.3.2011 Hämeenlinnan Sibelius-opistossa. Lauantaina pohdittiin oppilaan motorisen kehityksen tukemista Kristiina Juntun johdolla. Junttu toimii pianistina, pianonsoiton opettajana ja freelancer -kouluttajana. Hänen musiikin tohtorintutkintonsa keskittyi pianopedagogiikkaan ja tarkastettiin Sibelius-Akatemiassa helmikuussa 2010. Tuloksiin voi tutustua Juntun verkkosivuilla (www.junttu.net) ja Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta koskettimilla -kirjan avulla.

Junttu pohjusti luentoaan seuraavasti: ”Motoriseen kehitykseen tutustuminen auttaa ymmärtämään oppilaita ja heidän kehitysvaiheitaan. Se myös rohkaisee näkemään yksilöllisiä eroja ja ottamaan niitä huomioon opetuksessa.” Tämä on ratkaisevan tärkeä huomio, koska motorisista vaikeuksista kärsivä oppilas saatetaan leimata perusteettomasti epämusikaaliseksi tai kömpelöksi (Junttu 2010, 22).
Soittamiseen, opetustilanteeseen ja oppimisprosessiin liittyviä teemoja käsiteltiin etupäässä lasten ja nuorten soittajien kannalta, mutta monia kohtia pystyy soveltamaan yhtä lailla ammattiopiskelijoitten kanssa. Sekä perus- että ammattiopetuksen puolella saatetaan törmätä Juntun (2010, 113) listaamiin motorisiin haasteisiin, kuten liikkeen ajoittamisen ja rytmisyyden tai lihasvoiman säätelyn vaikeuksiin.
Junttu tarjoili aiheestaan monipuolisen, asiantuntevan ja selkeän tietopaketin. Käytännön esimerkit omasta opettajan työstä ja muusikon uralta sekä yhdessä tehdyt liikeharjoitteet tekivät aiheen eläväksi, käsin kosketeltavaksi. Juntun esittämien teemojen pohtiminen ja motoriikkaharjoitusten kokeileminen oli inspiroivaa ja haastavaa. Uskon, etten ole ainoa, joka haluaisi saada hänet toistekin kouluttajaksi!

Tekstilainaukset ovat Kristiina Juntun kirjasta Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta koskettimilla. Suluissa on mainittu kyseisen tekstikohdan sivunumero. Lisää Kristiina Juntun koulutuksesta seuraavassa lehdessä.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309