YLEISTÄ TIETOA 

Yhtyekilpailu

Kanteleliitto järjestää kansainvälisen kanteleyhtyekilpailun Kaustisella 05.-07.05.2017. Kilpailu on avoin kansallisuudesta riippumatta kaikille kanteleyhtyeille. Kilpailu järjestetään sarjoittain yhtyeen koon, soittajien iän ja koulutuksen sekä soitettavan ohjelmiston mukaan. Osallistujien määrästä riippuen tai muista syistä järjestäjä ja tuomaristo voivat harkintansa mukaan muuttaa sarjajakoa.

Kilpailun suojelija

Kilpailun suojelija on Tasavallan Presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio.

KanteleKimara

Alakouluikäisille järjestetään kilpailun yhteydessä KanteleKimara -katselmus, jossa ryhmät saavat taitoluokkiin nimeämisen lisäksi omaa kehitystään tukevaa kirjallista palautetta alan asiantuntijoilta. Arvioinnin kohteena ovat ryhmän soiton taitavuus, yhteissoittotaidot, ohjelmakokonaisuus sekä esiintyminen. Luokittelun ja palautteen tarkoituksena on aktivoida ryhmiä kehittämään soitto- ja esiintymistaitojaan. Luokittelu on prosessi, jonka tarkoituksena on tukea ohjaajan musiikkikasvatustyötä sekä soittajien kasvua harrastajina ja ryhmänä. Ryhmät luokitellaan Musikantit-, Taiturit- ja Mestarit-tasoihin. Tuomaristo palkitsee yhtyeitä mm. tunnustus- tai rahapalkinnoin. Tuomariston valinnan mukaan osa yhtyeistä esiintyy päätöskonsertissa. KanteleKimarassa on alustavasti kaksi sarjaa. Tämän lisäksi katselmuksessa yhtyeet jaetaan sarjoihin yhtyeen koon mukaan. Osallistujien määrästä riippuen tai muista syistä järjestäjä ja tuomaristo voivat harkintansa mukaan muuttaa sarjajakoa tai poistaa sen kokonaan. Esitettävän musiikin tyyli on vapaa ja ohjelman kesto 10 minuuttia. (katso myös kokoluokat ja yleismääräyksiä)

ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisesti Kanteleliiton kotisivuilta löytyvällä lomakkeella osoitteessa kantele.net/kilpailu2017 10.1.2017 mennessä.  Kilpailuohjelmisto tulee lähettää sähköisesti Kanteleliiton kotisivuilta samassa osoitteessa löytyvällä lomakkeella nuorten sarjan, avoimen sarjan ja ammattilaisten sarjojen osalta 28.2.2017 mennessä. KanteleKimaran ohjelmailmoitus tulee olla Kanteleliitossa 31.3.2017 mennessä. Jälki-ilmoittautuneita ei oteta huomioon.

OSALLISTUMISMAKSU

31.1.2017 mennessä Kanteleliittoon liittyneille ja 13.4.2017 mennessä jäsenmaksunsa maksaneille  jäsenille kilpailu on maksuton. Muilta peritään 40 €/hlö osallistumismaksuna. Kanteleliiton jäseneksi voi liittyä osoitteessa www.kantele.net/liity.

KILPAILUSARJAT JA OHJELMISTOJEN KESTOT

KanteleKimara

Ikäraja: osanottajat opiskelevat alakoulussa lukuvuonna 2016–2017 tai ovat alle kouluikäisiä

• alle kouluikäiset ja 1.-4. -luokkalaiset

• 5. ja 6. -luokkalaiset

Ohjelmiston kesto: 10 minuuttia

Nuorten sarja

Ikäraja: osanottajat opiskelevat yläkoulussa lukuvuonna 2016–2017

Ohjelmiston kesto: enintään 10 minuuttia

Avoin sarja

Ikäraja: ei ikärajaa

Muut ehdot: Osanottajat eivät opiskele tai ole valmistuneet ammattiin valmistavasta musiikkioppilaitoksesta kantele pääinstrumenttinaan.

Ohjelmiston kesto: enintään 15 minuuttia

Ammattilaisten sarja

Ikäraja: ei ikärajaa

Muut ehdot: Ammattilaisilla tarkoitetaan kanteleensoittajia, jotka opiskelevat tai ovat valmistuneet ammattiin valmistavasta musiikkioppilaitoksesta kantele pääinstrumenttinaan.

Ohjelmiston kesto: enintään 20 minuuttia

Sallitut poikkeamat kilpailusarjoista on määritelty myöhemmin. Jos ilmoittautumislomakkeessa ei ole ilmoitettu syntymävuotta eikä koululuokkaa, oletetaan osanottajan olevan vanhempi kuin yläkouluikäinen.

KILPAILUJEN TYYLISARJAT

KanteleKimara -katselmuksessa ei ole tyylisarjoja. Muissa kilpailusarjoissa tyylisarjat ovat seuraavat:

1. Kansanmusiikki

Ohjelmisto voi sisältää kansanmusiikin eri tyylilajeja ja/tai niiden pohjalta syntyneitä omia sävellyksiä ja sovituksia sekä improvisaatiota.

2. Taidemusiikki

Ohjelmisto voi sisältää taidemusiikin tyylien mukaan eri kokoonpanoille kirjoitettuja sävellyksiä ja/tai sovituksia.

3. Muu musiikki

Ohjelmisto voi sisältää esimerkiksi kokeellista musiikkia, omia sävellyksiä, sovituksia, improvisaatiota, rytmimusiikkia ja jazzia.

YHTYEIDEN KOKOLUOKAT

Pienyhtyeet: duot, triot ja kvartetit

Suuryhtyeet: kvintetit ja sitä suuremmat yhtyeet

Duot ilmoittautuvat kilpailusarjoihin ylempään kilpailusarjaan kuuluvan duon jäsenen mukaan. Trioissa ja kvarteteissa sallitaan yksi poikkeama kilpailusarjasta ylöspäin. Kvinteteissä ja sitä suuremmissa kokoonpanoissa sallitaan kaksi poikkeamaa kilpailusarjasta ylöspäin. Opettajat voivat soittaa avustavassa roolissa ohjaamissaan suuryhtyeissä.

Sarjajakoa voidaan tarvittaessa muuttaa ilmoittautumisten saavuttua. Tuomaristolla on oikeus vahvistaa lopullinen sarjajako.

OHJELMISTO

Kaikissa sarjoissa yhtyeet soittavat ennalta ilmoittamansa ohjelmiston, jonka on mahduttava sarjaan määrätyn aikarajan sisään. Aikarajan ylityksestä tuomaristo voi antaa miinuspisteitä. Yhtyeen kilpailuohjelman kestosta 1/3 voi poiketa koko ohjelmiston tyylilinjasta: esim. taidemusiikin linjan ohjelmisto voi sisältää kansanmusiikkia tai muuta musiikkia 1/3 ohjelman kokonaiskestosta. Tuomaristo painottaa tyylin tuntemusta ja hallintaa sekä esitystä kokonaisuutena. Pakollisia kappaleita ei ole. Ohjelmiston ilmoituslomakkeeseen merkitään tarkat tiedot teosten nimistä, säveltäjistä, sovittajista, sanoittajista sekä kestoista.

YLEISMÄÄRÄYKSIÄ

Erillisiä alku- ja loppukilpailuja ei ole, joten jokaisella yhtyeellä on vain yksi kilpailusuoritus. Sama henkilö voi osallistua useaan eri yhtyeeseen: esim. alakouluikäinen voi osallistua suuryhtyeessä KanteleKimaraan ja duon nuorempana jäsenenä nuorten sarjaan. Duoissa yhtyeen toinen soitin voi olla muu kuin kantele. Duon toinen jäsen voi olla myös laulaja. Trioissa ja sitä suuremmissa kokoonpanoissa 1/3 yhtyeen jäsenistä voi olla muun instrumentin kuin kanteleen soittajia tai laulajia. Soittajat voivat yhdistää esitykseensä myös laulua. Ohjelmiston tulee painottua kanteleen esille tuomiseen.

Kilpailijat tuovat kilpailupaikalle kaikki tarvitsemansa soittimet, pöydät, piano- tai muut erikoistuolit, nuottitelineet ja laitteistot. Jos yhtye tuo mukanaan äänentoistolaitteita, on siitä mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailupaikalla on järjestäjien toimesta tavallisia käsinojattomia tuoleja ja joitakin säädettäviä pianotuoleja.

TUOMARISTO JA PALKINNOT

Kilpailussa on eri tuomaristoja. Jokainen yhtye saa lyhyen kirjallisen palautteen suorituksestaan. Tuomaristo palkitsee yhtyeitä tunnustus- ja rahapalkinnoin harkintansa mukaan. Tuomaristo kokoaa harkintansa mukaan ohjelman kilpailun loppukonserttiin.

MATKAT, MAJOITUS JA RUOKAILU

Kilpailijat vastaavat itse kaikista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.

SÄÄNTÖJEN TARKENTAMINEN

Kanteleliitto ry:n hallitus pidättää itsellään tai valtuuttamallaan toimikunnalla oikeuden tehdä näihin sääntöihin muutoksia tai tarkennuksia.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kansainvälinen kantelekilpailu järjestetään yhteistyössä Kaustisen kunnan, Kansantaiteenkeskuksen, Kansanmusiikki-instituutin ja Kaustinen Folk Music Festivalin kanssa.

Pysy ajan tasalla, seuraa kilpailuja osoitteessa
kantele.net/kilpailu2017 ja
facebook.com/kanteleliitto