Kulttuurilehti Kantele käsittelee kansainvälisen kanteleen nykypäivää ja historiaa moni-ilmeisesti. Lehdessä julkaistaan asiantuntija­-artikkeleita, henkilökuvia, esitellään kantelealan julkaisuja ja tapahtumia sekä tiedote­taan Kanteleliitto ry:n toiminnasta. Kantele yhdistää monissa maissa eri musiikkityylien edustajia, harrastajia ja ammattilaisia sekä tutkijoita unohtamatta kuulijoita ja erilaisia kanteleita rakastavaa yleisöä. Kantele-lehti on myös Kanteleliiton jäsenlehti.  Kantele-lehti on palkittu vuonna 2014 Vuoden laatulehti -palkinnolla. 

Kantele-lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehti on 44 – 56 -sivuinen ja sen painos on 650 – 1000 kpl. Kantele-lehden verkkoversio on Kantele.net. 

Kantele-lehti on Kultti ry:n jäsenlehti. Päätoimittaja toimii lain vaatimana vastuullisena päätoimittajana. Kanteleliitto ry tilaa lehden tuotannon ostopalveluna. 

Päätoimittaja:

  • Suunnittelee ja toteuttaa lehden sisällön, linjan, teemojen jatkumon ja ulkoasun yhteistyössä lehtitoimikunnan kanssa ja toimii lehtitoimikunnan koollekutsujana
  • Osallistuu tarpeen tullen yhdessä Kanteleliiton hallituksen kanssa liiton medioiden ja PR-materiaalin ulkoasun suunnitteluun.
  • Vastaa lehden artikkeleiden toimittamisesta ja kirjoitusvastuun jakamisesta lehtitoimikunnan jäsenille sekä mahdollisille kolmansille osapuolille. Huolehtii kirjoitustyön toteutumisen aikataulusta.
  • Valokuvaa liiton tapahtumissa materiaalia lehtiartikkeleihin ja luovuttaa materiaalin Kanteleliiton arkistoon.
  • Ylläpitää Kantele.netin WordPress-alustaa, tekee turvakopiot ja järjestelmäpäivitykset.
  • Julkaisee Kantele-lehden artikkeleita Kantele.net:iin säännöllisin väliajoin lehden julkaisun jälkeen.
  • Julkaisee Kantele-lehdet Lehtiluukussa kuukausi lehden julkaisun jälkeen.
  • Vastaa Kantele.net -nettisivujen päivittämisestä. 
  • Tekee aktiivisesti uutisia Kanteleliiton tapahtumista, on kiinnostunut tiedottamaan kanteleesta monipuolisesti sekä osaltaan edistämään soittimen tunnettuutta.

Päätoimittaja toimii yhteistyössä taittajan kanssa, joka toimittaa lehden painoon ja hoitaa painovalvonnan. Päätoimittaja on vastuussa lehden oikoluvusta. Päätoimittajalla on optio ottaa tehtäväkseen myös lehden taitto. 

Kokonaispalkkio työstä on noin 2250 € / lehti, yhteensä 6750 € vuodessa sisältäen kaikki muut kulut pois lukien lehden paino-, postitus- ja arkistokuvakulut. MikäIi päätoimittaja hoitaa myös taiton, maksetaan siitä vuosittainen lisäpalkkio, josta sovitaan erikseen. Päätoimittajan kanssa  solmitaan aluksi 1 vuoden määräaikainen sopimus. 

Arvostamme journalistista kokemusta ja näkemystä, yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi odotamme päätoimittajalta kulttuurialan, kantelegenren ja alan sekä ilmiöiden tuntemusta. Lehti on ollut kautta vuosikymmenien myös kansainvälinen kantelealan ammattilehti. Osa aineistosta käännetään eri kielille. 

Kerro, miten kehittelisit lehteä sisällöllisesti ja ulkoasullisesti. Kantele-lehtiä löytyy näköispai­noksena osoitteessa www.lehtiluukku.fi. Pyydämme, että laitat hakemukseesi kaksi julkaistua tekstiäsi. 

Mikäli haluat ottaa hoitaaksesi myös lehden taiton, pyydämme näytteen vähintään kahdesta julkaistusta taittotyöstä. Lisäksi pyydämme sivulta https://www.kantele.net/kantelegaalassa-palkittiin-monipuolisesti-kanteleen-osaajia/11726 löytyvän tekstin taittamista lehden nykyisen ulkoasun mukaisesti sisältäen sopivan määrän aiheeseen liittyviä kuvia tekstistä löytyvästä kuvapankkilinkistä. Taittonäytteen fontin ei tarvitse olla täsmälleen sama lehdessä käytettävän fontin kanssa.

Hakemukset ansioluetteloineen ja työnäytteineen toimitetaan sähköpostilla 31.10.2023 mennessä osoitteeseen: mail@kantele.net  Lisätietoja avoimesta päätoimittajan paikasta voi tiedustella liiton puheenjohtajalta Aurora Visalta sähköpostitse visa.aurora@gmail.com.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309