KANSALLINEN KANTELEKILPAILU 2021

YLEISTÄ TIETOA

 

Yhtyekilpailu

 

Kansallinen kantelekilpailu siirtyy vuoteen 2022

 

 

Koronatilanne ei osoita laantumisen merkkejä. Musiikin opetus on lukuvuoden aikana tapahtunut pitkälti etäopetuksena ja ryhmäopetuksen osalta ovat lisäksi kokoontumisrajoitukset saattaneet vaikuttaa kanteleryhmien harjoitteluun. Näin kilpailuihin ei ole pystytty valmistautumaan normaalisti eikä tilanne tuskin muutu oleellisesti paremmaksi kevään 2021 aikana. Tämän vuoksi kuluvalle vuodelle toteutettavaksi suunniteltua kansallista kantelekilpailua siirretään vuodella eteenpäin. 

Tämänhetkisen tiedon perusteella uusi kilpailutapahtuma järjestään huhti-toukokuussa 2022. 

 

 Kilpailun teemana on kamarimusiikki, ja se on avoin yhtyeille, joiden kokoonpano on korkeintaan kuusi jäsentä. Kilpailu järjestetään sarjoittain yhtyeen koon sekä soittajien iän ja koulutuksen mukaan. Yhtyeiden esityksiä ei jaotella käytetyn musiikkityylin eikä kanteleiden kielimäärän mukaan, ellei tuomaristo kilpailuesitykset kuultuaan katso tätä välttämättömäksi. Osallistujien määrästä riippuen tai muista syistä järjestäjä ja tuomaristo voivat harkintansa mukaan muuttaa sarjajakoa.

 

Koronapandemiasta johtuen kilpailu järjestetään kansallisena.

 

Kilpailun suojelijana on presidentti Tarja Halonen.

 

KanteleKimara
Alakouluikäisille järjestetään kilpailun yhteydessä KanteleKimara-katselmus, jossa ryhmät nimetään Musikantit-, Taiturit- ja Mestarit -taitoluokkiin. Arvioinnin kohteena ovat ryhmän soiton taitavuus, yhteissoittotaidot, ohjelmakokonaisuus sekä esiintyminen. Nimeämisen lisäksi ryhmät saavat omaa kehitystään tukevaa kirjallista palautetta alan asiantuntijoilta. Luokittelun ja palautteen tarkoituksena on aktivoida ryhmiä kehittämään soitto- ja esiintymistaitojaan sekä tukea ohjaajan musiikkikasvatustyötä. Tuomariston valinnan mukaan osa yhtyeistä esiintyy päätöskonsertissa.
KanteleKimarassa on kaksi ikäsarjaa. Tämän lisäksi yhtyeet jaetaan sarjoihin yhtyeen koon mukaan. Osallistujien määrästä riippuen tai muista syistä järjestäjä ja tuomaristo voivat harkintansa mukaan muuttaa sarjajakoa tai poistaa sen kokonaan. Esitettävän musiikin tyyli on vapaa ja ohjelmiston kesto enintään 10 minuuttia.