INTERNATIONAL KANTELE COMPETITION FOR ENSEMBLES 2022

In English below

SÄÄNNÖT        

Kanteleliitto ry järjestää kansainvälisen kanteleyhtyekilpailun Tampereella Tampereen konservatorion ja Pirkanmaan musiikkiopiston tiloissa 6.-8.5.2022, mahdolliset ajankohtaiset koronarajoitukset huomioiden. Kilpailu järjestetään sarjoittain yhtyeen koon sekä soittajien iän ja koulutuksen mukaan. Yhtyeiden esityksiä ei jaotella käytetyn musiikkityylin eikä kanteleiden kielimäärän mukaan, ellei tuomaristo kilpailuesitykset kuultuaan katso tätä välttämättömäksi. Osallistujien määrästä riippuen tai muista syistä järjestäjä ja tuomaristo voivat harkintansa mukaan muuttaa sarjajakoa tai pitää erillisen nauhakarsinnan ennen kilpailua. 

Koronapandemiasta johtuen saatetaan joutua tekemään erityisiä järjestelyjä. Mahdollisesti kilpailut, tai osa kilpailuista saatetaan joutua järjestämään videokilpailuna tai striimattuna.

Kilpailujen yhteydessä järjestetään yhteistyössä Kanteleensoiton opettajat ry:n kanssa kansallisena tapahtumana KanteleKimara ja KanteleKatselmus. Lisätietoa näistä alla.

Koko tapahtuman suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

KILPAILUSARJAT

Nuorten sarjat

  • Sarja I 13-15-vuotiaat
    • Esityksen kokonaiskesto enintään 10 minuuttia.
  • Sarja II 16-19-vuotiaat 
    • Esityksen kokonaiskesto enintään 15 minuuttia.

Sarjoihin ilmoittaudutaan 31.12.2021 olevan iän mukaisesti. Duot ilmoittautuvat kilpailusarjoihin vanhemman duon jäsenen mukaan. Trioissa ja kvarteteissa sallitaan yksi poikkeama kilpailusarjasta ylöspäin. Suuremmissa yhtyeissä sallitaan kaksi poikkeamaa kilpailusarjasta ylöspäin. Ammattiin valmistavassa korkea-asteen oppilaitoksessa opiskelevat voivat osallistua sarjaan II edellä mainitun mukaisesti poikkeamana. Poikkeamat alaspäin ovat mahdollisia kummassakin sarjassa. 

Ammattilaiset

Yhtye koostuu pääsääntöisesti ammattiin opiskelevista tai jo valmistuneista soittajista, tai kyseessä on muutoin ammattimaisesti toimiva kokoonpano.

Esityksen kokonaiskesto enintään 20 minuuttia.

YHTYEIDEN KOKOONPANO

Pienyhtyeet ja suuryhtyeet kilpailevat omissa sarjoissaan. Pienyhtyeessä on enintään 4 soittajaa.

Yhtyeen jäsenenä voi olla toisen soittimen soittajia tai laulajia seuraavasti: Duoissa, trioissa ja kvarteteissa yksi yhtyeen jäsen voi olla toisen soittimen soittaja tai laulaja, suuremmissa yhtyeissä heitä voi olla kaksi. Ohjelmiston tulee painottua kanteleen esille tuomiseen.

OHJELMISTO

Kaikissa sarjoissa yhtyeet soittavat ennalta ilmoittamansa ohjelmiston, jonka on mahduttava sarjaan määrätyn aikarajan sisään. Aikarajan ylityksestä tuomaristo voi antaa miinuspisteitä. Pakollisia kappaleita ei ole. Tuomaristo painottaa esitettävän musiikin tyylin tuntemusta ja hallintaa sekä esitystä kokonaisuutena. Kaikissa sarjoissa yhtyeen jäsenet voivat yhdistää esitykseensä laulua. 

TUOMARISTO JA PALKINNOT

Kilpailussa on eri tuomaristoja, jotka koostuvat eturivin suomalaisista ja kansainvälisistä kanteletaiteilijoista ja muista musiikintekijöistä. Tuomariston puheenjohtajana toimii kanteletaiteilija, kantelemusiikin lehtori, MuT Eija Kankaanranta. Jokainen yhtye saa kirjallisen palautteen esityksestään. Kilpailussa sijoittuneet palkitaan raha- tai erityispalkinnoin. Tuomaristo kokoaa ohjelman kilpailun loppukonserttiin. 

KANTELEKIMARA JA KANTELEKATSELMUS 

Kilpailujen yhteydessä järjestetään yhteistyössä Kanteleensoiton opettajat ry:n kanssa kansallisena tapahtumana KanteleKimara alakouluikäisille, ja kaikenikäisille kanteleensoittajille suunnattu KanteleKatselmus. Tapahtuman tarkoituksena on antaa ryhmille tavoitteellinen esiintymistilaisuus ilman kilpailuasetelmaa. Alan asiantuntijat antavat palautteen jokaiselle ryhmälle heidän esityksestään ja taitotasostaan. Päivän mieleenpainuvimmista esityksistä kootaan katselmustapahtuman loppukonsertti. 

KanteleKimaraan ilmoittautuvat opiskelevat alakoulussa lukuvuonna 2021-2022 tai ovat alle kouluikäisiä. Kolmen ja neljän soittajan ryhmissä voi olla yksi vanhempi soittaja, suuremmissa yhtyeissä heitä voi olla kaksi.

KanteleKatselmus on tarkoitettu kaikenikäisille ryhmille.

Ryhmät voivat olla kaikenkokoisia. Yhtyeen jäsenenä voi olla myös toisen soittimen soittajia tai laulajia. Ohjelmiston tulee kuitenkin painottua kanteleen esille tuomiseen. Opettaja voi soittaa avustavassa roolissa ryhmänsä mukana.

Esitettävän musiikin tyyli ja kanteleiden kielimäärä on vapaa. Esityksen kokonaiskesto on enintään 10 minuuttia. 

ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuun ja katselmuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti Kanteleliiton kotisivulta löytyvällä lomakkeella osoitteessa www.kantele.net 31.1.2022 klo 16.00 mennessä. Esitettävä ohjelmisto tulee lähettää sähköisesti samasta osoitteesta löytyvällä lomakkeella 31.3.2022 klo 16.00 mennessä. Ohjelmiston ilmoituslomakkeeseen merkitään tarkat tiedot teosten nimistä, säveltäjistä, sovittajista, sanoittajista ja kestoista. Jälki-ilmoittautuneita ei oteta huomioon.

OSALLISTUMISMAKSU

Sekä kilpailussa että katselmuksissa on yhtyekohtainen osallistumismaksu, jonka suurus määräytyy yhtyeen koon mukaisesti. Maksu on 10 euroa jokaiselta Kanteleliiton jäseneltä, muilta 40 euroa. Kanteleliiton jäseneksi voi liittyä osoitteessa www.kantele.net/liity.

Yhtyeen yhteyshenkilö suorittaa maksun kertasuorituksena viimeistään 30.4.2022. Osallistumismaksua ei palauteta, vaikka soittaja olisi estynyt osallistumasta tapahtumaan. Mikäli tapahtuma jouduttaisiin perumaan pandemiatilanteen takia, palautetaan jo suoritetuista maksuista 50%.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Sama henkilö voi osallistua useaan eri yhtyeeseen: esim. alakouluikäinen voi osallistua KanteleKimaraan ja duon nuorempana jäsenenä kilpailun sarjaan I. 

Osallistujat tuovat tapahtumapaikalle kaikki tarvitsemansa soittimet, pöydät, piano- tai muut erikoistuolit, nuottitelineet ja laitteistot. Jos yhtye tuo mukanaan äänentoistolaitteita, on siitä mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtumapaikalla on järjestäjän toimesta tavallisia käsinojattomia tuoleja ja joitakin säädettäviä pianotuoleja.

Kaikkien yhtyeiden esiintymiset ovat julkisia. Tapahtuman järjestäjällä on rajoittamaton oikeus äänittää, videoida, julkaista, televisioida, radioida ja lähettää internetin välityksellä yhtyeiden esityksiä maksamatta korvausta esiintyjille.

Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Mahdolliset ristiriitaisuudet ratkaistaan suomenkielisiin sääntöihin nojautuen. 

MATKAT, MAJOITUS JA RUOKAILU

Soittajat vastaavat itse kaikista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.

SÄÄNTÖJEN TARKENTAMINEN

Kanteleliitto ry pidättää itsellään tai valtuuttamallaan toimikunnalla oikeuden tehdä näihin sääntöihin muutoksia tai tarkennuksia.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kansainvälinen kanteleyhtyekilpailu 2022 ja sen yhteydessä järjestettävät KanteleKimara ja KanteleKatselmus järjestetään yhteistyössä Tampereen konservatorion ja Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa.

TIEDUSTELUT

Kilpailun tuottaja

Emma Kuntsi

emmakuntsi(at)gmail.com
p. 040 0343 338

Kilpailutoimikunnan sihteeri

Anna Krohn
anna.marketta.krohn(at)gmail.com
p. 040 7247 127

INTERNATIONAL KANTELE COMPETITION FOR ENSEMBLES 2022

The international kantele competition for ensembles will be organized by the Kantele Association at the Tampere Conservatory of Music and the Pirkanmaa Music Institute on 6–8 May 2022. The possible corona restrictions valid at the time will be taken into account. The different categories of the competition will be based on the size of the ensemble, the age of the participants and the level of their musical education. The performances of the ensembles will not be divided according to the genre of the music they play or on the number of the strings of the instruments, unless the jury feels this is necessary after having heard the performances.  The organizers and the jury will have the right to change the categories based on the number of participants or for any other reason or to pre-select participants based on video recordings.

The corona pandemic may cause some special arrangements. It is also possible that the competition or part of it, will have to be organized as a video competition or as a streamed event.

In connection with the competition, KanteleKimara and KanteleKatselmus will be organized as national events by the Kantele Teachers Society.

The patroness of the competition is president Tarja Halonen.

CATEGORIES

Youth categories

   Group I ages 13 to 15

    Duration of the performance: max.  1o minutes

   Group II   ages 16 to 19

   Duration the performance: max. 15 minutes

The group (I or II) should be chosen based on the age of the participant on 31 December 2021. Duos choose their group based on the age of the older member of the duo. In trios or quartets one member can be from the older age group. In bigger ensembles, two members can be from the older age group. Participants who are studying to be professional musicians can take part in age group II as aforementioned exceptions. Exceptions downwards, to a younger age group, are possible. 

Professionals

Most of the members of the ensemble are studying to be professional musicians or have already finished their professional training or if they work as a professional ensemble.

Duration of the performance: 2o minutes.

SIZES OF ENSEMBLES

Small ensembles and large ensembles have their own categories. A small ensemble can have max. four members.

In addition to kantele, there can be other instruments or a singer in the ensemble: in duos, trios or quartets, one member of the ensemble can play some other instrument or sing, in larger ensembles there can be two such members.  The programme has to emphasize the role of the kantele.

REPERTOIRE

In every category, the ensembles will perform the programme they have announced in advance. The programme should not exceed the time limit. If it does, the jury has the right to deduct points. There are no compulsory pieces. The jury will evaluate the understanding of the genre of music played by the ensemble and the overall impression made by the performance. In every category, singing can be part of the performance.

JURY AND PRIZES

There will be different juries for different categories. The members of the juries are eminent kantele players from Finland and abroad and also other representatives of the music world. The chairman of the jury is Eija Kankaanranta. She is a doctor of music and teaches at the University of Arts Helsinki. Every participating ensemble will receive a written evaluation of its performance. There will be money prizes and special prizes. The juries will plan the programme for the final concert.

REGISTRATION

A registration form can be found at the Kantele Association website: www.kantele.net. This should be filled in and sent by 31 January 2022 at 4 pm (local time). The repertoire of the ensemble should be sent by 31 March 2022 using the relevant form available at www.kantele.net. The form should include detailed information about the programme: composers, arrangements, lyrics and durations. Registrations after the deadline will not be accepted.

REGISTRATION FEE

The registration fee is based on the number of members of the ensemble. The fee is 10 euros for each participant who is a member of the Kantele Association. The fee is 40 euros for non-members. You can become a member at: www.kantele.net/liity.

The registration fee should be paid by the contact person of the ensemble by 30 April 2022. The registration fee will not be returned if the ensemble is unable to take part in the competition. If the competition should be cancelled due to the coronavirus pandemic, 50% of the registration fee will be returned.

GENERAL INFORMATION

The same person can be a member of several ensembles.

Participating ensembles must bring all the instruments, tables, piano or other special chairs, music stands and technical equipment that they require. If the ensemble brings its own PA system, this should be mentioned in the registration form. On the stage there will be orchestra chairs and some piano stools. 

All the performances at the competition are public. The organiser of the competition will have unlimited rights to broadcast the competition performances on radio and television, to make audio and video tapes, films and records and to show performances on the internet without paying any compensation to the ensembles. 

These rules were originally written in Finnish. Any disagreements arising from them will be resolved according to the Finnish text.

TRAVELLING, ACCOMMODATION AND MEALS

The ensembles will cover the costs of travelling, accommodation and meals themselves.

RULE CHANGES

The Kantele Association or a committee appointed by the Association will have the right to make changes or adjustments to these rules.

PARTNERS

The International Kantele Competition for Ensembles 2022 and also the KanteleKimara and KanteleKatselmus events are organized in co-operation with the Tampere Conservatory of Music and the Pirkanmaa Music Institute.

CONTACT INFORMATION

Emma Kuntsi, producer of the competition
emma.kuntsi(at)gmail.com
tel. +358 40 0343 338

Anna Krohn, secretary of the competition committee
anna.marketta.krohn(at)gmail.com
tel. +358 40 7247 127


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kantele/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309