Laukkoskelaiset ry on valinnut esikoulunopettaja Tuula Olkasen vuoden 2009 kylähulluksi tunnustuksena hänen tekemästään työstä kanteleen ja lasten parissa. Tunnustuskirjassa sanotaan:

Laukkoskelaiset ry on valinnut Teidät, Tuula Olkanen vuoden 2009 kylähulluksi tunnustuksena elämänmittaisesta työstä, jota olette tehnyt itseänne säästämättä ja kiitosta pyytämättä; Arvokkaasta ja tulostuksellisesta työstänne kanteleharrastuksen edistämiseksi kylän nuorten ja esikoululaisten parissa.