Kantelenäyttely Jyväskylässä

  Jyväskylän seudun kansanmusiikkiyhdistys ry:n Palokan Pelimannitalon ylimpään kerrokseen on perustettu pysyvä kanteleeseen keskittynyt soitinnäyttely. Kanteleiden ohella esillä on muitakin kansansoittimia kuten mm. jouhikoita, virsikanteleita, mandoliineja ja domria. Ajatus kantelenäyttelysta syntyi allekirjoittaneella muuton seurauksena. Uudessa kodissamme ei ollut enää tilaa vuosien aikana hankitulle suurelle määrälle soittimia. Juuri valmistuneen Palokan Pelimannitalon yläsali tuntui mitä parhaimmalta pysyvän näyttelyn soijoituspaikalta. Asia sai välittömästi kannatusta pelimannitalon väeltä. Syitä pysyvän näyttelyn järjestämiseen on, sillä lukuisat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kanteleet odottavat arvoistaan sijoituspaikkaa. Suomessa ei ole kanteleisiin keskittynyttä soitinmuseota. Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen kansansoitinmuseo voi laaja-alaisuutensa vuoksi keskittyä kantelesoittimiin vain rajoitetusti. Valtaosa maamme museoiden kanteleista ja muista kansansoittimista on varastoituna ja ne kuuluvat harvoin näyttelyesineistöön. Yhteistyö Keski-Suomen museon kanssa on aloitettu. Kantelenäyttely ei perustu samankaltaisten soittimien ja aineistojen lukumäärään, vaan niiden kulttuurihistorialliseen merkitykseen sekä opetustarkoitukseen. Tavoite on kehittyä kantelemuseoksi jolla olisi sekä valtakunnallista, että kansainvälistä merkitystä. Alusta alkaen on ollut tarkoituksena tehdä Keski-Suomen ja koko maamme oman ainutlaatuisen kanteleperinteen ohella tunnetuksi myös Itämeren ja Volgan alueen kanteleita. Näyttelyn ensimmäiset yli 30 soitinta, kehyksissä olevat valokuvasuurennukset, nuotit ym. aineisto ovat allekirjoittaneen kokoelmista. Mukana on suomalaisia, karjalaisia, virolaisia ja venäläisiä kanteleita. Lahjoituksina on jo saatu neljä suomalaista talonpoikaiskanteletta, yksi Paul Salmisen kantele ja yksi itäkarjalainen alttokantele 1930-luvulta. Kaksi viimeksimainittua ovat soitinharvinaisuuksia. Salmisen erikoisvalmisteisesta suurkanteleesta kirjoittaa Rauno Nieminen tarkemmin lehtemme sivuilla. Kokoelmien helmiä on myös 11-kielinen aunukselainen Varloin kantele (Kantele 1/2008). Toivon mukaan tulevaisuudessa näyttelyyn saadaan enemmän mm. suomalaisia perinnealueiden talonpoikaiskanteleita....

Read More