Avoinna kanteleliiton toiminnanjohtajan osa-aikainen toimi 1.8.2011 alkaen.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään Kanteleliiton johtokunnalle osoitettuina 22.6. 2011 klo 12 mennessä.

Edellytämme hakijalta osaamista mm. seuraavilta alueilta:

–       järjestö- ja projektituntemus sekä ATK taidot
–       varainhankintataidot ja talousasioiden hallinta
–       oma-aloitteisuus ja innovatiivisuus
–       organisointi-, yhteistyökyky ja kanteleasioiden tuntemus
–       suomen, ruotsin ja englanninkielen taito
–       joustavuus

Toiminnanjohtaja työskentelee vastuullisesti Kanteleliiton johtokunnalle, mutta työnkuva on itsenäinen.
Osa-aikaisuudesta on tarkoitus tehdä päätoimisuus, kun rahoituksellinen pitkäjänteisyys varmistuu. Kanteleliiton perusrahoituspohjana on vakiintunut OPM:n harkinnanvarainen
toiminta-avustus. Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteeseen mail@kantele.net

Lisätietoja saa Kanteleliitosta, vt. toiminnanjohtaja Elisa Kerolalta, p. (050) 5645957 tai e-mail: mail@kantele.net

Täydentäviä tietoja saat myös Kanteleliiton puheenjohtajalta Vilma Timoselta p. 0407104326

Käyntiosoite toimistolle on Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki