KANSALLINEN KANTELEKILPAILU 2021

SÄÄNNÖT

KILPAILUSARJAT JA OHJELMISTOJEN KESTOT

KanteleKimara

Ikäraja: osanottajat opiskelevat alakoulussa lukuvuonna 2020-2021 tai ovat alle kouluikäisiä

– alle kouluikäiset ja 1.-4.-luokkalaiset
– 5.-6.-luokkalaiset

Ohjelmiston kesto: enintään 10 minuuttia.

Nuorten sarja
Ikäraja: osanottajat opiskelevat yläkoulussa lukuvuonna 2020-2021.

Ohjelmiston kesto: enintään 10 minuuttia.

Avoin sarja
Ikäraja: ei ikärajaa

Muut ehdot: Osanottajat eivät opiskele tai ole valmistuneet ammattiin valmistavasta musiikkioppilaitoksesta kantele pääinstrumenttinaan.

Ohjelmiston kesto: enintään 15 minuuttia.
Ammattilaisten sarja
Ikäraja: ei ikärajaa
Muut ehdot: Ammattilaisilla tarkoitetaan kanteleensoittajia, jotka opiskelevat tai ovat valmistuneet ammattiin valmistavasta musiikkioppilaitoksesta kantele pääinstrumenttinaan.

Ohjelmiston kesto: enintään 20 minuuttia.

HUOMIOITAVAA:
Sallitut poikkeamat kilpailusarjoista on määritelty myöhemmin. Jos ilmoittautumislomakkeessa ei ole ilmoitettu koululuokkaa, oletetaan osanottajan olevan vanhempi kuin yläkouluikäinen.

 

YHTYEIDEN KOKOONPANO

Yhtyeiden koko on korkeintaan kuusi jäsentä.
Duot ja triot kilpailevat omassa kategoriassaan ja kvartetit, kvintetit ja sekstetit omassaan.
Duot ilmoittautuvat kilpailusarjoihin ylempään kilpailusarjaan kuuluvan duon jäsenen mukaan. Trioissa ja kvarteteissa sallitaan yksi poikkeama kilpailusarjasta ylöspäin. Kvinteteissä ja seksteteissä sallitaan kaksi poikkeamaa kilpailusarjasta ylöspäin.
Yhtyeessä voi siis olla poikkeaman sallima määrä soittajia omaa sarjaa ylemmästä ikäluokasta. Esimerkiksi 5.-6.-luokkalaisten sarjassa voi olla sallittu määrä yläkouluikäisiä ja nuorten sarjassa vastaavasti sallittu määrä soittajia avoimesta sarjasta. Ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa opiskelevat tai sieltä valmistuneet voivat osallistua vain avoimeen sarjaan poikkeamana tai omaan ammattilaissarjaansa.
Yhtyeen jäsenenä voi olla toisen soittimen soittajia tai laulajia seuraavasti: Duoissa, trioissa ja kvarteteissa yksi yhtyeen jäsen voi olla toisen soittimen soittaja tai laulaja, kvinteteissä ja seksteteissä heitä voi olla kaksi. Ohjelmiston tulee painottua kanteleen esille tuomiseen.

OHJELMISTO

Kaikissa sarjoissa yhtyeet soittavat ennalta ilmoittamansa ohjelmiston, jonka on mahduttava sarjaan määrätyn aikarajan sisään. Aikarajan ylityksestä tuomaristo voi antaa miinuspisteitä. Pakollisia kappaleita ei ole. Tuomaristo painottaa esitettävän musiikin tyylin tuntemusta ja hallintaa sekä esitystä kokonaisuutena. Kaikissa sarjoissa yhtyeen jäsenet voivat yhdistää esitykseensä laulua. Ohjelmiston ilmoituslomakkeeseen merkitään tarkat tiedot teosten nimistä, säveltäjistä, sovittajista, sanoittajista ja kestoista.

YLEISOHJEITA

Erillisiä alku- ja loppukilpailuja ei ole, joten jokaisella yhtyeellä on vain yksi kilpailusuoritus. Sama henkilö voi osallistua useaan eri yhtyeeseen: esim. alakouluikäinen voi osallistua KanteleKimaraan ja duon nuorempana jäsenenä nuorten sarjaan.
Kilpailijat tuovat kilpailupaikalle kaikki tarvitsemansa soittimet, pöydät, piano- tai muut erikoistuolit, nuottitelineet ja laitteistot. Jos yhtye tuo mukanaan äänentoistolaitteita, on siitä mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailupaikalla on järjestäjien toimesta tavallisia käsinojattomia tuoleja ja joitakin säädettäviä pianotuoleja.

TUOMARISTO JA PALKINNOT

Kilpailussa on eri tuomaristoja. Jokainen yhtye saa lyhyen kirjallisen palautteen suorituksestaan. Tuomaristo palkitsee yhtyeitä tunnustus- ja rahapalkinnoilla harkintansa mukaan. Tuomaristo kokoaa ohjelman KanteleKimaran ja kilpailun loppukonsertteihin.

MATKAT, MAJOITUS JA RUOKAILU

Kilpailijat vastaavat itse kaikista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.

SÄÄNTÖJEN TARKENTAMINEN

Kanteleliitto ry:n hallitus pidättää itsellään tai valtuuttamallaan toimikunnalla oikeuden tehdä näihin sääntöihin muutoksia tai tarkennuksia.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kansallinen kantelekilpailu 2021 järjestetään yhteistyössä Tampereen konservatorion ja Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa.

 

TIEDUSTELUT

Kilpailun tuottaja
Anna Krohn
anna.marketta.krohn(at)gmail.com
p. 040 7247 127